Edukativni sadržaj, mapa prikaza skrivenih legla komaraca u seoskim i prigradskim mjestima.

Edukativni sadržaj, mapa prikaza skrivenih legla komaraca u seoskim i prigradskim mjestima.

Vezano uz sažeti protokol za planirano i organizirano suzbijanje komaraca
Nadležni zavodi za javno zdravstvo i izvoditelji dezinsekcije moraju raditi na pronalasku legla komaraca (žarišta s ličinkama) te ih kontinuirano bilježiti uposebnim planovima ili zemljopisnim kartama te nadzirati u periodu aktivnosti komaraca (4./5. mjesec do 11-og).

Nadležni zavodi za javno zdravstvo bi, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, trebali trajno informirati i educirati pučanstvo (putem javnih medija i/ili edukativnih letaka) te ukazivati na uklanjanje svih potencijalih žarišta koji pogoduju razvoju ličinki komaraca (npr. podložaka, kanti, guma, bačava, spremnika razne namjene ostavljenih svakuda u okolišu itd.). Program mjera suzbijanja komaraca treba usmjeriti na suzbijanje ličinki u vodama stajaćicama, kao i u stambenim zgradama (poplavni i vlažni podrumi, šahtovi-unutarnji i vanjski), a provoditi kontinuirano prateći pri tome prisutnost komaraca i njihov razvojni ciklus. Organizirano i plansko suzbijanje ličinki, sukladno pravilima struke, je metoda koja postiže maksimalan mortalitetni učinak, a minimalnu štetu po okoliš. Rezultati adulticidne obrade sa zemlje (akcije suzbijanja komaraca samo tijekom pojave velikog broja krilatica) uvijek su privremeni (izuzetno kratkotrajno djelovanje). Adulticidni tretman samo je nadopuna larvicidnog tretmana, a ne smije biti osnovna i jedina metoda suzbijanja komaraca!

Objavio
Poslijednja izmjena dana Četvrtak, 18 Svi 2017 21:35

Srodni sadržaj (po oznakama)

Ispiši ovu stranicu
© 2009 - 2018. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala koji se nalazi na sanitarac.com internetskim stranicama, bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od Administratora.