potporodica Aedinea
Aedes aegypti

potporodica Aedinea

Potporodica Aedinea su komarci divlje vrste koji žive u slobodnoj prirodi i rijetko ulaze u stanove. Aedes aegypti je tropska vrsta te potporodice koja je kućna vrsta u Africi i Južnoj Americi i prenosi žutu groznicu.
 Biologija razvoja komarca vezana je za četiri razvojna oblika (četiri stadija): jaja, ličinka kukuljica i odrasli. Prva tri razvojna oblika provode se u vodi, a jedino se odrastao komarac kreće zrakom i udaljuje od legla. Upravo zato je važno za održanje vrste postojanje područja ili predmeta u kojima se zadržava voda kao medij u kojem će se leći komarci.

Aedes aegypti

Objavio
Ispiši ovu stranicu
© 2009 - 2018. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala koji se nalazi na sanitarac.com internetskim stranicama, bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od Administratora.